Opis Projektu

APA GROUP wdrożyła system sterowania budynkiem Vision BMS w fabryce Woodward Poland w Niepołomicach. Duże, przeprowadzane etapami przedsięwzięcie objęło takie instalacje i obszary, jak wentylacja, monitoring zużycia energii elektrycznej i monitoring parametrów środowiskowych serwerowni. Dzięki inwestycji przedsiębiorstwo uzyska oszczędności wynikające ze zmniejszenia zużycia energii, a także poprawi komfort pracy swoich pracowników.

woodward-logo-small

Firma Woodward specjalizuje się w projektowaniu i produkcji systemów sterowania dla przemysłu lotniczego, transportowego oraz energetycznego. W przedsiębiorstwie pojawiła się potrzeba poprawy efektywności energetycznej dzięki kontroli zużycia energii (zarówno w części produkcyjnej, jak i biurowej), a także poprawienia komfortu pracy pracowników (dzięki systemowi sterowania centralami wentylacyjnymi). Dlatego Woodward zdecydował się na wdrożenie systemu do zarządzania budynkiem Vision BMS, który dzięki modułowej budowie oraz możliwości skalowania, spełnia wszystkie obecne potrzeby firmy i jednocześnie stanowi podstawę do kolejnych unowocześnień w przyszłości.

Vision BMS objął kontrolą obszary takie, jak system wentylacji/klimatyzacji, zużycie energii elektrycznej oraz monitoring środowiska serwerowni wraz z modułem informującym zdalnie o ewentualnych alarmach. Poniżej znajdą Państwo więcej szczegółów na temat poszczególnych rozwiązań, a także podgląd aplikacji, która umożliwia zarządzanie systemem poprzez sieć komputerową.

Poprawa komfortu pracy

Wdrożony system kontroli wentylacji umożliwia odczyty temperatur, monitoring statusu pracy zaworów, stanu filtrów i wysterowania odzysku ciepła. Dzięki swojej wielofunkcyjności system gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo i komfort użytkowania. Monitoring środowiska pracy serwerowni głównej pozwala z kolei kontrolować zarówno temperaturę, jak i wilgotność. Jeżeli wartości przekroczą ustalony próg, informatycy otrzymają automatyczną informację na ten temat w formie wiadomości tekstowej, wysyłanej przez system na telefon komórkowy.

Zwiększenie efektywności energetycznej

Budynki firmy zostały wyposażone w podliczniki energii elektrycznej. Dzięki uzyskanym za ich pomocą pomiarom system pokazuje bardzo szczegółową listę wszystkich parametrów zużycia energii elektrycznej przez poszczególne części Zakładu. Aspekt pomiarowy jest bardzo ważnym elementem systemu, ponieważ analiza danych pozwala na szukanie potencjalnych oszczędności. Na podstawie wykresów użytkownik systemu może dowiedzieć się, ile dany obwód zużywa energii, kiedy i jak długo , co z kolei pozwala mu na poszukanie sposobów, by tę energię zaoszczędzić (np. w oświetleniu).

Możliwość rozbudowy Systemu

Dzięki elastyczności systemu Vision BMS Woodward zyskał możliwość rozbudowy lub modyfikacji systemu w zależności od zmieniających się w czasie wymagań i potrzeb. Modułowa budowa Vision BMS umożliwia bowiem rozbudowę zarówno jednostki centralnej, jak i pozostałych elementów systemu.