idea-open-mind-przemysl
idea-open-mind-przemyslowy-01

Idea otwartego umysłu (Open Mind) przyświecała nam podczas tworzenia systemu. Open Mind to przede wszystkim dwie istotne cechy. Po pierwsze, możliwości konfiguracyjne Vision BMS są tak duże, że instalatorzy wraz z użytkownikami mogą kreować funkcjonalność systemu, dopasowując go idealnie do zastosowanego obiektu. Drugą cechą jest możliwość dostosowania systemu do specyficznych wymagań klienta przez dodanie specjalnie dla niego wykonanych modułów programowych.

adaptacyjny-interfejs-przemyslowy-02

Interfejs Vision MES dostosowuje się do użytkownika niezależnie, czy system obsługiwany jest z głównej konsoli, przeglądarki WWW, czy poprzez urządzenia mobilne. Dzięki tej funkcji każda osoba otrzyma tylko informację, która ją interesuje.
Zobacz w katalogu >>

automatyka-oswietlenia-i-sterowanie-przemyslowy-03

Duże oszczędności można uzyskać dzięki automatyce oświetlenia hal produkcyjnych, pomieszczeń magazynowych oraz korytarzy w części biurowej. W przypadku pomieszczeń magazynowych zmniejszenie zużycia energii elektrycznej może sięgać 90%.

przemyslowy-03-prezes
monitoring-mediow-przemyslowy-03

Vision MES umożliwia wprowadzenie oszczędności, które nie będą wpływały negatywnie na bezpieczeństwo pracy i jakość wytwarzanego produktu. Efekt taki można uzyskać dzięki ciągłemu monitorowaniu zużycia mediów w połączeniu z wszechstronną analizą danych pomiarowych.
Zobacz w katalogu >>

przemyslowy-04-mobile
przemyslowy-05-maszyny
monitoring-pracy-maszyn-oraz-jakosci-przemyslowy-05

Monitoring pracy maszyn jest niezbędną funkcją zapewniającą ciągłość produkcji i wspierający dział utrzymania ruchu w zakładzie produkcyjnym. Monitorując pracę maszyn możemy zapobiec ich awariom zanim one nastąpią.
Zobacz w katalogu >>

zarzadzanie-systemem-visionbms-przemyslowy-02

Systemy ogrzewania, wentylacji oraz klimatyzacji (HVAC) są kluczowym elementem budynku odpowiedzialnym zarówno za zapewnienie komfortu, jak również za parametry powietrza dopasowane do technologii produkcji. Vision MES monitorując pracę automatyki HVAC oraz zadając jej parametry pracy pozwoli zoptymalizować koszty utrzymania fabryki przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości produkcji w powtarzalnych warunkach.
Zobacz w katalogu >>

systemy-bezpieczenstwa-przemyslowy-07

Wymieniając informacje pomiędzy systemami bezpieczeństwa Vision MES dysponuje pełnym obrazem tego, co dzieje się w budynku i w kryzysowej sytuacji podejmie działania mające na celu zminimalizowanie strat. Integracja z systemem monitoringu CCTV pozwala rejestrować zdefiniowane zdarzenia w fabryce. System może w sposób automatyczny zarejestrować przezbrojenie linii lub procedurę rozładowania towaru. Nagranie zostanie w sposób automatyczny „podpięte” do właściwego zdarzenia.
Zobacz w katalogu >>

przemyslowy-07-bezpieczenstwo
energia
energia-odnawialna-przemyslowy-08

Vision MES umożliwia stały monitoring i wizualizację pracy odnawialnych źródeł energii, takich jak turbiny wiatrowe, ogniwa fotowoltaiczne lub panele solarne. Informacje pozyskiwane w sposób ciągły z czujników lub mierników zamontowanych na źródłach są w dalszej kolejności analizowane przez system pod kątem ich poprawności. Wiedza płynąca z zebranych w ten sposób danych da dokładny obraz pracy źródeł odnawialnych, co jest szczególnie cenne w farm OZE.
Zobacz w katalogu >>